Ang Tinig ng Mabuting Pastol

Juan 10

27 Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. 28 Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sinumang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. 29 Ibinigay sila sa akin ng aking Ama. Siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. 30 Ako at ang Ama ay iisa.

Ang Tinig ng Mabuting Pastol

Makikita sa kwento ng aralin para sa Linggong ito ang patuloy na pagpapakilala ni Hesus bilang isang Mabuting Pastol. Pinapakinggan at sinusunod ng tupa ang kinikilala nilang pastol. Marami ang maaaring magtangkang pasunurin o ligawin ang tupa papalayo sa kanyang pastol ngunit hindi sila maaaring basta agawin ng sinuman. Bilang Mabuting Pastol, buhay na walang hanggan o kasiya-siya ang pangako ni Hesus sa mga sumusunod sa kanya; hindi sila maaagaw ninuman; hindi sila mapapahamak kailanman.

Sa kasalukuyang panahon, sa panahon na marami nang iba’t ibang paraan ng pakikipag-usap at pagpapahayag, marami na rin ang nagtatangkang umagaw ng ating atensyon. Gumagamit sila ng iba’t ibang malikhaing paraan upang ang mga nais nilang sabihin at ipahayag ay mabigyan ng pansin ng mas nakararami.

Habang ang Internet at high-tech na mobile devices ay nakakatulong upang mapabilis ang pakikipag-usap natin sa isa’t isa, nagbibigay daan din ito sa napakaraming pagkakaabalahan o distractions. Sa dami ng mga naririnig, napapanood at nababasa natin, mas mahirap nang malaman kung alin sa mga ito ang totoo. Kaya’t marami ang nalilinlang at nadadaya. Para naman sa iba, mas mabuti na lang ang huwag maniwala at magsawalang-kibo para makaiwas sa mas mahirap na sitwasyon.

Kahit sa mga pangyayari sa ating lipunan at kasaysayan ay makakarinig tayo ng iba’t ibang opinyon at panig. Magkakaibang damdamin, katuwiran at pagpapaliwanag. Sino ngayon ang ating pakikinggan? Sino ang ating papaniwalaan? Paano natin malalaman kung kaninong tinig at damdamin ang nagpapahayag ng tinig at damdamin gaya ng sa Mabuting Pastol?

Ngayong panahon ng halalan, paano natin papakinggan ang mga kandidatong nanliligaw ng ating mga boto? Magaganda halos lahat ng mga pangako. Pangako ng kaunlaran at pagbabago lalo na sa larangan ng ekonomiya o kabuhayan. Pero habang pinapakinggan natin ang mga nagnanais manguna sa atin, hindi ba dapat din nating pakinggan at tuklasin ang tunay na hinaing at kalagayan ng marami sa ating mga kababayan?

Pinapakinggan ng mga tupa ang tinig ng pastol hindi dahil sa “convincing” ang tinig o pananalita niya. Hindi rin kailangang gumawa ng kung anu-anong gimmick o jingle ang pastol para makuha ang pansin ng mga tupa. Sinusunod ng tupa ang pastol dahil base sa kanilang karanasan, ang pastol ang tunay na nakatutugon sa kanilang pangangailangan. At hindi rin kailangang i-promote o ibenta ng pastol ang kanyang sarili sa mga tupa kung gusto niyang sundin ng mga ito.

Kung dumadaing ang mga tupa, makakasiguro silang may makikinig at tutugon sa kanilang pangangailangan at hindi sila papabayaan. Magugutom at mapapariwara ang mga tupa kung walang pastol na titingin at mag-aaruga sa kanila.

Nitong mga nakaraang araw, narinig natin ang daing ng mga magsasaka sa Kidapawan dahil sa nararanasang kagutuman sanhi ng tagtuyot o El Niño. Nanghihingi sila ng saklolo mula sa pamahalaan na may sapat namang kakayahan upang sila ay tulungan at maiahon sa kahirapan. Umasa ang mga magsasaka na may makikinig sa kanilang “pastol” at tutugon sa kanilang pangangailangan. Humihingi ang mga magsasaka ng bigas, ngunit hindi ito ang kanilang tinanggap mula sa pamahalaan. Karahasan, pananakot at pamamaril – ‘yan ang naging tugon ng pamahalaan na inaasaang magmamalasakit gaya ng isang mabuting pastol.

Iba-ibang “tinig” din ang naririnig natin mula sa iba’t ibang tao at panig para maipaliwanag ang pag p-protesta ng mga magsasaka na nauwi sa madugong dispersal ng kapulisan sa kanila. Gutom at pinabayaan ng pamahalaan ang mga magsasaka; bigas hindi bala; niloko ang marami sa mga nag-rally sa Kidapawan; hindi alam ng ibang pumunta na rally ang kanilang pupuntahan; ginamit ng mga maka-kaliwang grupo ang mga gutom na magsasaka; NPA ang nasa likod ng kilos-protesta. Ilan lamang ‘yan sa mga paliwanag na mababasa at maririnig natin sa media. Alin kaya sa mga tinig na naririnig natin ang maihahalintulad natin sa tinig ng Mabuting Pastol? Kaninong panig kaya siya ngayon?

Papanigan kaya niya ang mga nagugutom, nasaktan at ikinulong na magsasaka? Papanigan kaya niya ang mga alagad ng batas na ginawa ang kanilang tungkulin para sa bayan? Mananahimik din kaya siya o di kaya pagdududahan ang layunin ng mga lider at organizer ng kilos-protesta? Mamaliitin din kaya niya ang panawagan ng mga nagbarikada dahil makakaliwa ang mga nag-udyok sa kanila?

Ang simbahan bilang katawan o kinatawan ni Hesus, aling tinig kaya ang maririnig mula sa kanya ngayon? Sa kabilang banda, makikilala kaya ng mga taong-simbahan ang tinig ni Hesus kung maririnig nila ito mula sa panaghoy ng mga taong nagugutom at naghihirap?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s