Monthly Archives: November 2015

‘Victory’ | Orthopedic hospital modernization project terminated

Basahin: http://bulatlat.com/main/2015/11/18/victory-orthopedic-hospital-modernization-project-terminated/.

Isa pang magandang balita na halos ‘di natin namalayan.

#OrthopedicPH

 

Advertisements

‘We were given food not fit for human consumption’

While conditions are harsh – with the strong rains at noon time – all of them prefer to reside in the park than the Boystown, where, BB said, they were given food “not fit for human consumption.”

Basahin: http://bulatlat.com/main/2015/11/18/we-were-given-food-not-fit-for-human-consumption.

#APECtado

Manilakbayan 2015: Madak’ol Ha Salamat

Magtatapos po ang Manilakbayan ng Mindanao 2015  sa matagumpay at nagpapatuloy na palabang diwa.  Bunsod ito ng inyong maalab na pagtanggap, pakikiisa at pagtaguyod ng aming laban para sa lupang ninuno, karapatan, at katarungan. Kaya malugod po namin kayong inaanyayahan sa MANILAKBAYAN 2015: MADAK’OL HA SALAMAT Solidarity Night bukas Nobyembre 20, 530pm sa Kampuhan sa Baclaran. Magkitakita po tayo!