Sa Larawan ng Maylikha

Kung malayo na nga ang narating natin sa larangan ng kaunlaran, hindi ba nararapat lang asahan na dapat, maganda na rin ang buhay ng mga tao? Pagkatapos masira ang malaking bahagi ng mga gubat, tubig, bundok at hangin para pagandahin at pagaanin ang buhay ng tao, masasabi ba nating talagang naging maganda na nga ang buhay natin?

Kape Share

I. Pamagat: Sa Larawan ng Maylikha

Mensahe para sa Las PiƱas UMC. Agosto 30, 2015.

II. Aralin: Marcos 7:1-7; 14-15; 21-23

Sama-samang nagkatipun-tipon sa kinarooronan ni Jesus ang mga Fariseo at ilang mga guro ng kautusan na nagmula sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus na kumakain ng tinapay na may madungis na mga kamay. Pinulaan nila ang mga alagad. Ito ay sapagkat ang mga Fariseo at lahat ng mga Judio ay hindi kumakain malibang makakapaghugas sila sa natatanging paraan ng kanilang mga kamay. Pinanghahawakan nila ang kaugalian ng mga matanda. Kapag galing sa pamilihang dako, hindi rin sila kumakain nang hindi muna sila naghuhugas ng kanilang sarili. Marami pang ibang mga bagay ang kanilang pinanghahawakan na kanilang tinanggap at sinusunod. Ito ay tulad ng paglubog ng saro, ng banga, ng mga kagamitang tanso at ng mga higaan.

View original post 3,281 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s