Ang Pagtanggap at Pagtalikod sa Tinapay Mula sa Langit (4 sa 4 na bahagi)

Juan 6:68-69 (BMBB)

Tinanong ni Jesus ang Labindalawa, Kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis?

Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayo’y natitiyak namin na kayo nga ang Banal na mula sa Diyos.

Hindi naman malaki ang kilusan ni Hesus noon. Kakaunti pa ang kanyang mga taga-sunod at kung sa tipikal na basehan, hindi makabubuti sa kanila kung sila ay mababawasan. Ngunit ang paglisan mula sa kilusan ay hindi pinigilan ni Hesus, bagkus nagbigay siya ng sapat na pagkakataon (o space) sa kanyang mga alagad at lalo na sa Labingdalawa kung nais nilang umalis.

  1. Ano ang masasabi natin sa pagnanais ng maraming simbahan na magparami ng kaanib kung ihahambing ito sa pagpayag ni Hesus na lisanin siya ng ilan sa kanyang mga taga-sunod?
  2. Sa mga pinagdaanang pagsubok ng inyong simbahan, ano ang dahilan kung bakit ikaw o kayo ay nananatili dito? Ihambing ang inyong mga dahilan sa tugon ni Simon Pedro na “kanino pa kami pupunta…”.
  3. May pagkakaiba ba ang pananatili kay Hesus sa pananatili sa simbahang kinagisnan? Pag-usapan.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s