Ang Pagtanggap at Pagtalikod sa Tinapay Mula sa Langit (2 sa 4 na bahagi)

Juan 6:60-62 (BMBB)

Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, Mabigat na pananalita ito; sino ang makakaunawa nito?

Alam ni Jesus na nagbubulung-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito; kaya’t sinabi niya, Dahil ba rito’y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng Tao papunta sa dati niyang kinaroroonan?

Ang “pananalitang ito” na tinutukoy ng mga alagad ay ang turo ni Hesus na pagkain ng kanyang laman at paginom ng kanyang dugo.

  1. Nahihirapan ka rin bang unawain ang turong ito?
  2. Alin sa mga turo ni Hesus o ng Biblia ang nahihirapan kang unawain at tanggapin? Ano sa palagay mo ang kailangan mong gawin upang ang mga ito ay harapin?
  3. Tulad ng tanong ni Hesus, may pangyayari o karanasan ba tayong hinihintay upang paniwalaan ang mga sinasabi o pangako ng Biblia? Pag-usapan.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s