Ang Tinapay Mula sa Langit (2 sa 3 na bahagi)

Juan 6:43-46 (SnD)

Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila: Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at ibabangon ko siya sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta: At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat isa nga na nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Ito ay hindi dahil sa nakita ng sinuman ang Ama. Ang tanging nakakita sa Ama ay siya na mula sa Diyos.

Ang pagbubulung-bulungan upang ma-figure-out o maunawaan ang mga pangyayari ay tila normal pag na-t-threaten ang status quo. Nag b-bulung-bulungan tayo upang patibayin ang sarili nating mga opinyon o biases. Nagbubulung-bulungan tayo upang magkatulungan tayo sa pag j-justify o pag r-reject sa mga turong pinili nating tanggapin o hindi tanggapin at unawain. Nagbubulung-bulungan tayo dahil matibay ang ating paniwala na kaya nating i-handle ang hamon at sitwasyon gamit ang sarili nating kakayahan at katalinuhan.

  1. Sa mga anong pagkakataon tayo nag bubulung-bulungan upang makatuklas ng solusyon sa mga suliranin o hamong kinakaharap? Sa maraming pagkakataon, nakakatulong ba o mas nakakasira ang pag bu-bulung-bulungan? Subukang i-apply ang katanungang ito sa mga suliraning pangrelasyon (o pampamilya), simbahan o pulitikal.
  2. Sa paanong paraan natin tinatanggap o ni-r-reject ang pagpapalapit na ginagawa ng Diyos sa atin patungo sa tinapay ng buhay?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s