Ang Tinapay Mula sa Langit (1 sa 3 na bahagi)

Juan 6:35, 41-42 (SnD)

Sinabi ni Jesus sa kanila: Ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.

Ang mga Judio nga ay nagbulung-bulungan patungkol sa kaniya dahil sinabi niya: Ako ang tinapay na bumabang mula sa langit. Sinabi nila: Hindi ba ito ay si Jesus na anak ni Jose at kilala natin ang kaniyang ama at ina? Papaano nga niya masasabing: Ako ay bumabang mula sa langit?

Mukhang hindi matanggap ng mga Judio ang pino-proclaim ni Hesus na siya ang tinapay ng buhay. Mabigat nga naman ang claim na ito dahil una, ang mga katagang “Ako nga” o “I am” ay ang pangalang ginamit ng Diyos nang siya ay nagpakilala kay Moses (Exodus 3). Pangalawa, mahirap paniwalaan na ang pagtanggap sa isang tao o turo niya ay puputol sa pangangailangan ng isang tao para sa pagkain at tubig – dalawa sa pangunahing pangangailangan ng mga tao upang mabuhay. Mahirap tanggapin ito dahil eternal life ang kahulugan nito. Hindi mahirap para sa mga Kristiyano ang tanggapin ito pero hindi ito basta-basta matatanggap ng isang Judio. Ngunit hindi ba, lahat naman ng mga tao ay mahirap mapaniwala sa mga paniniwala o turo na hindi nila kinagisnan? Bawat tao ay may kanya-kanyang biases at madalas, matibay ang pangdepensang ginagamit natin upang pangalagaan ang mga biases na ito.

  1. Tama ba na buksan ng mga mananampalatayang Kristiyano ang kanilang pag-iisip at damdamin sa mga katuruang hindi nila kinagisnan? Pag-usapan.
  2. Kung may naririnig tayong turo na hindi kaparehas ng (o laban sa mga) paniniwalang ating niyayakap at pinangangalagaan, paano natin ito pina-process? Katulad ba tayo ng mga Judio na “minamaliit” o “sinisiraan” ang nagsasalita (nagtuturo) o nag f-focus tayo sa pag a-analyze ng katuruan?
  3. Pag dating naman sa lipunan, paano tayo nag r-react sa mga naririnig nating magkakatunggaling opinyon sa larangan ng pulitika – personality ba ang ina-analyze natin o ang kanilang ideology?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s