Ang Tinapay ng Buhay (4 sa 4 na bahagi)

Juan 6:34-35

Kanila ngang sinabi sa kaniya: Panginoon, bigyan mo kami ng tinapay na ito.

Sinabi ni Jesus sa kanila: Ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.

Tinapay – isang pagkain na nakapagbibigay ng lakas dahil mayaman ito sa tinatawag na “carbohydrates”. Matagal nang kumakain ang mga tao ng tinapay dahil ito ay isang mabisang sandata laban sa kagutuman.

Ayon sa World Food Programme (WFP) – isang organisasyong lumalaban sa kagutuman, mayroong 795 na milyong tao ang nagugutom sa buong mundo at 98 porsyento nito ay mula sa mga “developing countries” gaya ng Pilipinas.

  1. Paano magiging buhay si Hesus bilang “tinapay” para sa mga taong nagugutom?
  2. Ang kahirapan, digmaan at klima ay ilan sa mga dahilan kung bakit laganap ang gutom sa daigdig. Ano ang papel na dapat gampanan ng mga mananampalataya upang labanan ang mga ito?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s