Ang Tinapay ng Buhay (2 sa 4 na bahagi)

Juan 6:27-29 (SnD)

Huwag kayong gumawa para sa pagkaing nasisira kundi gumawa kayo para sa pagkaing mananatili sa walang hanggang buhay. Ito ay ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao sapagkat siya ang tinatakan ng Diyos Ama.

Sinabi nga nila sa kaniya: Ano ang gagawin namin upang aming magawa ang mga gawaing mula sa Diyos?

Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila: Ito ang gawain mula sa Diyos, na kayo ay sumampalataya sa kaniya na isinugo ng Ama.

Nag-aaral ang mga kabataan – nag-aaral para sa kanilang mga kinabukasan. Ang mga magulang naman ay nag hahanap-buhay – naghahanap-buhay para rin sa kinabukasan ng kanilang pamilya at mga anak.

  1. Ano ang tunay na dahilan ng ating mga pagsisikap?
  2. Paano kaya magiging matuwid ang ating mga hangarin sa ating pagpapagal kung ang panawagan ni Hesus ang gagawing batayan?
  3. Paano nagiging buhay ang ating pananampalataya sa ating mga gawain at tinatawag na “tagumpay”?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s