Ang Pagpapakain sa Limanlibo

Interpretasyon at Paglalapat

Ika-8 Linggo makaraan ang Pentekostes
Ika-19 ng Hulyo 2012

I. Ang Texto: Markos 630-52 (Magandang Balita Biblia)

Ang Pagpapakain sa Limanlibo

30 Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. 31 Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis, at hindi na nila makuhang kumain. Kaya’t sinabi ni Jesus sa mga alagad,

“Magpunta tayo sa isang lugar na kung saan maaari tayong makapagsarilinan, at upang makapagpahinga kayo nang kaunti.”

32 Umalis nga silang sakay ng isang bangka, at nagpunta sa isang ilang na lugar.

View original post 3,239 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s