Ang Paglaganap ng Gawain ni Hesus (1 sa 3 bahagi)

Marcos 6:30-31 (SND)

Ang mga apostol ay magkakasamang nagkatipun-tipon kay Jesus at iniulat sa kaniya ang lahat ng mga bagay na kanilang ginawa at itinuro. Sinabi ni Jesus sa kanila: Sumama kayo sa akin sa isang ilang na dako at mamahinga sandali. Dahil marami ang pumaparoon at pumaparito, wala na silang panahong kumain.

Nag-ulat ang mga alagad tungkol sa mga bagay na kanilang ginawa. Nangyari ito pagkabalik nila mula sa paghayo ni Hesus sa kanila na siya namang ating aralin noong Hulyo 5, 2015. Pagkatapos ng kanilang “mission trip”, marami silang kwento – mga magagandang kwento – ngunit malamang ramdam din nila ang pangangailangang magpahinga. Ngunit hindi nila magawa ito (kahit na ang kumain) dahil sa dami ng taong dumadating. Ang solusyon ni Hesus – dalhin sila sa isang ilang na lugar.

  1. Sa paanong paraan pinahahalagahan ng ating mga iglesya ang mga sumusunod upang mapanatiling malusog (o effective) ang ating mga ministeryo?
    • evaluation o pagsusuri
    • planning; goal setting
    • (spiritual) gifts discovery; affirmation
  2. Magbahagi ng sariling karanasan kung saan naramdaman ng iglesya o ng mga kaanib nito ang pangangailangang magpahinga o panandaliang lisanin ang gawain bilang bahagi ng paglago o pag r-reflect.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s