Ang Pagkamatay ni Juan na Tagapagbawtismo (1 sa 2 bahagi)

Marcos 6:14-16 (SND)

Narinig ni Herodes ang patungkol sa kaniya sapagkat bantog na ang pangalan ni Jesus. Sinabi ni Herodes: Si Juan na tagapagbawtismo ay bumangon mula sa mga patay kaya nakakagawa siya ng ganitong mga himala.

Ang iba ay nagsasabi: Siya ay si Elias. May nagsasabi naman: Siya ay isang propeta o gaya ng isa sa mga propeta.

Subalit nang marinig ito ni Herodes, sinabi niya: Ito nga si Juan na siyang pinapugutan ko na ng ulo. Bumangon siya mula sa mga patay.

Sa paglipas ng panahon – halos dalawang libong taon pagkatapos mamatay ni Hesus sa krus – marami nang naging kwento at pagkakilala ang iba’t ibang tao tungkol kay Hesus. Sa palagay ko, ang pinaka sikat dito ay ang nakasulat sa Bibliya kung saan siya ay Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak sa pamamagitan ni Maria, nabuhay at nangaral; ipinako sa krus at namatay; pagkatapos ng tatlong araw ay nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik pagdating ng itinakdang panahon.

  1. Anu-anong pagkakilala kay Hesus ang mayroon ang iba’t ibang tao ngayon?
  2. Sino para sa iyo si Hesus? Ano ang halaga niya sa iyong buhay?
  3. Sa paanong mga paraan tinatanggap at inaayawan si Hesus ng iba’t ibang tao sa kasalukuyan? Pag-usapan.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s