Ang Propetang Walang Karangalan at ang Pagsugo sa 12 Alagad (1 sa 4 na bahagi)

Marcos 6:1-3 (SND)

Si Jesus ay umalis doon at nagtungo sa kaniyang sariling lalawigan. Sumunod sa kaniya ang kaniyang mga alagad. Nang sumapit ang Sabat, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Ang maraming nakarinig ay nanggilalas.

Sinasabi nila: Saan kinuha ng taong ito ang ganitong ang mga bagay? At ano itong karunungang ibinigay sa kaniya na maging ang ganitong himala ay ginawa ng mga kamay niya? Hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid nina Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba kasama natin ang kaniyang kapatid na babae? Kaya nga, dahil sa kaniya natisod sila.

Nagkaroon ng mga pag-uusap pagkatapos magsalita ni Hesus sa sinagoga. Mapapansin natin na ang mga pag-uusap ay hindi naka-focus sa kung ano ang sinabi nya at kung ano ang matututunan nila sa itinuro ni Hesus. Naka-focus ito sa pagkatao ni Hesus. Itinanong nila ang pinanggalingan ni Hesus at kung sino ang nagbigay sa kanya ng karunungang kanyang inilahad.

  1. Paano pinag-uusapan ang mga katuruan o itinuturo ng simbahan sa ating mga kongregasyon? Nararamdaman ba nga bawat isa na sila o kayo ay may kalayaang magtanong o magsalaysay ng hindi hinuhusgahan?
  2. Dapat bang mas binibigyan ng timbang ang opinyon ng mga taong may mas mataas na pinag-aralan sa ating mga pag-aaral (Sunday School, Bible Study, Sharing Sessions)?
  3. Paano pinakikinggan sa ating mga simbahan ang mga minorities ng ating lipunan?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s