Pagninilay: Ang Babaeng Maysakit at Batang Babaeng Patay (2 sa 4 na bahagi)

Marcos 5:24b-29 (SnD)

Sumunod kay Jesus ang napakaraming tao at nagsiksikan sila sa kaniya. May isang babae roon na labindalawang taon nang dinurugo. Siya ay lubhang naghirap sa maraming manggagamot na tumingin sa kaniya. Naubos na ang lahat niyang ari-arian ngunit hindi pa rin siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalo pa siyang lumubha. Nang marinig niya ang patungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao hanggang sa likuran ni Jesus. Hinipo niya ang damit ni Jesus. Iniisip niya: Kung mahihipo ko lang ang kaniyang damit, ako ay gagaling. Dagling naampat ang kaniyang pagdurugo at nalaman niya sa kaniyang katawan na magaling na siya mula sa sakit na nagpapahirap sa kaniya.

Narito naman ang isang babae. Isang babaeng hindi napangalanan ni Marcos. Bakit kaya hindi s’ya napangalanan? Dahil kaya siya ay isang babae o dahil kaya siya ay hindi naman “significant”? O baka naman sadyang hindi isinulat ang pangalan n’ya upang ipakita ang pagkakaiba ng turing sa kanya at kay Jairo. Maaari rin namang kailangang itago ang kanyang katauhan dahil hindi naaayon sa batas ng mga Hudyo ang kanyang ginawang paglapit at paghawak kay Hesus. Hindi ito naaayon sa batas dahil ang babaeng dinudugo ay itinuturing na marumi at siya ay hindi dapat lumalapit sa mga tao.

Bukod sa hindi pinangalanan ang babae, mapapansin din natin sa kwento na hindi lantarang humiling o nagpahayag ng pakay ang babae. Palihim n’yang isinagawa ang naiisip n’yang pagpapagaling sa kanya. Hindi n’ya binanggit o pinagbalakang banggitin ito kahit kay Hesus na pinagmumulan ng kanyang pag-asa.

Ano ang nagpapahina sa loob ng marami upang ipahayag ang kanilang suliranin o bigat ng nararamdaman?

Ano ang ating mga “lihim” na kahilingan sa Diyos? Paano kaya makakapag “minister” ang simbahan upang tayo ay makaahon sa ating mga lihim na dalahin?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s