Pagninilay: Ang Babaeng Maysakit at Batang Babaeng Patay (1 sa 4 na bahagi)

Marcos 5:21-24a (SnD)

Si Jesus ay muling tumawid sa kabilang ibayo sakay ng isang bangka. Nagsiksikan sa kaniya ang napakaraming tao at siya noon ay nasa tabi ng lawa. Narito, lumapit ang isa sa mga pinuno ng sinagoga na nagngangalang Jairo. Pagkakita niya kay Jesus nagpatirapa siya sa kaniyang paanan. Siya ay namanhik nang lubos na nagsasabi: Nag-aagaw-buhay ang anak kong dalagita. Sumama ka sa akin, ipatong mo sa kaniya ang inyong mga kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama si Jesus sa kaniya.

Napangalanan ni Marcos ang isang amang lumapit kay Hesus. Napangalanan n’ya dahil siguro sikat si Jairo sa kanilang pamayanan bilang lider ng sinagoga. Ayon sa kwento, nagsisiksikan ang maraming tao, ngunit hindi naging hadlang ito upang magkaroon ng sapat na lugar at pagkakataon si Jairo upang magpatirapa at sabihin kay Hesus ang hiling n’ya. Paano kaya n’ya nagawa ito? Marahil, may mga taong tumulong sa kanya upang makakuha s’ya ng sapat na puwang upang maisagawa ito. Hindi nag-iisa si Jairo sa pagsasagawa ng kanyang pakay kay Hesus.

Bilang isang iglesya, sa paanong paraan tayo nagiging katuwang ng mga taong naghahanap at nagnanais na lumalapit kay Hesus? Paano natin sila nabibigyan ng “space” upang mailahad nila ng buong buo ang nais nilang ipahayag sa Diyos?

Mahirap para sa isang taong “may pangalan” ang magpakumbaba sa harap ng maraming tao. Gaano tayo kahandang magpakita ng kahinaan sa kabila ng ating mga tagumpay at naabot sa buhay?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s