Monthly Archives: April 2015

Salamat sa mga nagbigay ng lakas para sa pagtulong na mailigtasĀ ang buhay ni Mary Jane.

Personally hindi kumpleto ang saya ko kasi merong mga namatay sa execution pero pasalamat pa rin ako dahil may isang buhay na nailigtas.

May pag-asa! Buhay ang Diyos!

#SaveMaryJane #NoToCapitalPunishment