Monthly Archives: March 2015

An indigenous peoples’ alliance condemned what they called “harassment” by the military against seven indigenous leaders who negotiated for the military pull-out in the communities and successful return home of Banwaon evacuees in Agusan del Sur.

Read more: http://bulatlat.com/main/2015/03/26/indigenous-leaders-harassed

Advertisements

The Palawan indigenous people are calling for a stop to the operations of the Citinickel Mines and Development Corporation in the island, saying that its five years of mining had “destroyed the environment, livelihood, health, and culture” of Palaw’ans.

Read more: http://bulatlat.com/main/2015/03/26/palawan-indigenous-people-call-for-stop-to-citinickel-mines

“We, the wounded officers and soldiers especially the grieving widows of our fallen brothers in uniform who gallantly fought during the law enforcement operations against lawless terrorists in Maguindanao have mustered our courage to unite and call on all concerned to pursue the peace negotiations between the government and the Moro Islamic Liberation Front (MILF)”

See more at: http://bulatlat.com/main/2015/03/24/widows-wounded-say-end-war-relieve-our-grief

Mula sa aralin sa araw na ito:

Marcos 13:1 Habang si Jesus ay papalabas na sa templo, isa sa kaniyang mga alagad ay nagsabi sa kaniya: Guro, narito, anong ganda ng mga bato at anong ganda ng mga gusali.

Mark 13:1 As Jesus was leaving the temple, one of his disciples said to him, “Look, Teacher! What massive stones! What magnificent buildings!” (NIV)

Common sa mga tao ang mamangha sa mga bagay na gawa ng kapwa n’ya tao. Mataas ang respeto (o ibinibigay na pagtingin) natin sa mga “accomplishments” na pinaniniwalaan nating kumplikado, mahirap o (halos) imposibleng gawin.

Nagtataasang mga gusali, state-of-the-art na communications o military equipments, iba’t ibang uri ng sasakyang pandagat at panghimpapawid at isama na rin natin ang mga naglalakihan o “multi-national” na mga negosyo. Ito ay mga bagay na pinagbuhusan ng oras, lakas, talino at yaman upang mabuo o maitayo.

Dahil sa ating pagkamangha, mahirap iwasang magbigay ng tiwala sa mga “kasangkapang” ito o sa mga taong gumawa sa kanila. Halimbawa, maaaring makaramdam tayo ng “sense of security” kung ang militar na ating bansa ang nagmamay-ari ng pinakamalalakas na armas at pinakamahuhusay na sundalo sa buong mundo. Siguradong “financially secured” na ang mga apo o kahit apo sa tuhod ng mga pinakamayayamang tao ng ating henerasyon.

Tiwala – yan marahil ang kakambal ng ating pagkamangha. Tiwala sa mga “matitibay” na bagay o taong masasandalan. Tiwalang dapat ay kay Yahweh lang!

Saan o kanino ka nagtitiwala? Saan mo hinahanap ang mabuting bukas para sa iyo ng pamilya – doon ba sa mga bansang “maunlad” o kay Yahweh na lumikha ng lahat? Bilang isang bayan, kanino natin dapat i-asa ang seguridad ng ating bansa – sa lakas-militar ng isang mananakop o kay Hesus na nagtagumpay maging sa kamatayan?