Monthly Archives: March 2014

Pinagpala, Kinaiinggitan

Mateo 5:3-12, Lukas 6:20-23

Ang mga pagpapala o “blessings” ay mga bagay o pangyayaring hinahangad ng bawat isa. Maaring ito ay “material blessing” kagaya ng maayos na tirahan o di kaya’y isang hinahangad na promotion o magandang trabaho sa abroad. “Blessing” din na maituturing ang mga gantimpala o “award” ng anak sa paaralan at syempre sobrang feeling “blessed” ang pamilya pag may dumarating na sanggol sa lalo na’t ipinanganak ng malusog at walang pisikal na kakulangan.

Kung babasahin natin ang tinatawag na “Beatitudes” sa Biblia gamit ang iba’t ibang salin ay makikita natin ang kakaibang kahulugan ng salitang “blessed”. Ang Amplified Bible ay binanggit na ang salitang “blessed” ay kasingkahulugan ng “happy”, “to be envied” at “spiritually prosperous”. Masaya at “kinaiinggitan” daw ang taong “blessed”.

Continue reading

Advertisements