Monthly Archives: December 2013

Karanasan Kasama ang mga Dumagat (Bahagi 2)

May pagpapahalaga rin ang mga Dumagat sa edukasyon. Sa Sitio Nayon kung saan namin nakilala at nakausap si Tatay Lope kasama ng iba pang mga nakatatandang Dumagat ay mayroon ng paaralang pang elementarya. Naglalakad naman araw-araw ang mga nag-aaral ng high school ng higit-kumulang 30 minuto sa mabato at maputik na kalsada at tumatawid ng apat na ilog (walang tulay) upang makarating sa Mataas na Paaralan ng Sta. Ines. Hindi madali ang mag-aral para sa mga taga Sitio Nayon lalo na sa mga lugar na katulad ng Sitio Kinabuan kung saan isang guro lang ang nakatalaga upang magturo mula Kinder hanggang Grade 6.

Continue reading

Advertisements

Karanasan Kasama ang mga Dumagat (Bahagi 1)

(Unang ipinaskil sa Kape Share at isinalin para sa site ng Small Hands Philippines)

Pagkatapos ng dalawang pagbisita o “exposure” sa pamayanan ng mga Dumagat sa Rizal, nahihirapan pa rin akong isulat o magsulat patungkol sa aking nakita, naramdaman at naranasan. Hindi ko maunawaan kung bakit. Isang dahilan marahil ay hindi ko mahanapan ang mga salitang makasasapat upang ilarawan ang aking mga nasaksihan.

Hindi naman totoong malayo ang lugar ng mga Dumagat sa Tanay, Rizal. Kung tutuusin, ang Brgy Sta. Ines ay humigit-kumulang 50 kilometro lang mula Maynila – halos kasing layo lang ng Naic, Cavite at di hamak na mas malapit kung ikukumpara sa San Fernando, Pampangga – dalawang lugar sa labas ng Maynila na palagi naming pinupuntahan bilang pamilya.

Continue reading